KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a)  www.snomed.com.tr   internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Folkart Towers B Blok 2610 Bayraklı/İZMİR adresinde mukim SNOMED KOZMETİK ESTETİK MEDİKAL ÜRÜNLER İTHALAT İHRACAT TEKNİK SERVİS SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRTETİ. (Bundan böyle “Snomed” olarak anılacaktır).

b)  www.snomed.com.tr   internet sitesini kullanan ve/veya üye olan internet kullanıcısı (“Kullanıcı/Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Snomed’ın sahip olduğu internet sitesi  www.snomed.com.tr  ‘dan kullanıcı-üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  Kullanıcı-Üye,  www.snomed.com.tr   internet sitesini kullanırken ve/veya üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Snomed’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.  Kullanıcı-Üye, Snomed tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Snomed’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Snomed’in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3.  Kullanıcı-Üye  www.snomed.com.tr   internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4.  Kullanıcı-Üye,  www.snomed.com.tr   internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kullanıcı-üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.  www.snomed.com.tr   internet sitesinde kullanıcı-üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcı-üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Snomed’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Snomed’in kullanıcı-üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcı-üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.  Snomed, kullanıcı-üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı-Üye,  www.snomed.com.tr   internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Snomed’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7.  Kullanıcı-Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcı-üyeye aittir.

3.8.  İşbu kullanıcı-üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı-üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Snomed’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Snomed’in kullanıcı-üyeye karşı kullanıcı-üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9.  Snomed’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Snomed’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.  www.snomed.com.tr   internet sitesi yazılım ve tasarımı Snomed mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  kullanıcı-üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11.  Snomed tarafından  www.snomed.com.tr   internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12.  Snomed kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.

Kullanıcı-üyenin  www.snomed.com.tr   internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13.  Snomed’e üye olan-kullanan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Snomed ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Kullanan-Üye, Snomed’e üye olurken-kullanırken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına,  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Snomed ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanan-Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Snomed ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanan-Üye aksini bildirmediği  sürece Snomed ve iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Snomed ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı-Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye  https://www.snomed.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi   adresinden ulaşabilir.

3.14.  Snomed, kullanıcı-üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Snomed’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Snomed ve Snomed web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15.  Snomed web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı-üye Snomed web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16.  Snomed, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Snomed web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17.  Snomed, kumlanıcı-üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18.  Taraflar, Snomed’e ait tüm defter ve bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19.  Snomed, iş bu kullanım-üyelik sözleşmesi uyarınca, kullananın-üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu kullanıcı-üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı-Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme kullanıcı-üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Snomed tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Snomed üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Kullanıcının-Üyenin, üyelik kaydı yapması ve/veya internet sayfasına giriş yaparak kullanması halinde kullanıcının-üyenin kullanıcı-üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı-üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması ve/veya internet sayfasını kullanmaya başlaması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.